Het gebouw heeft de vorm van een kruis-basiliek en is opgetrokken in een eenvoudige neogotische stijl, zonder tierelantijnen, in donker baksteen, met hoge lichtgroene glas-in-lood ramen, hoog pannendak, toren met hoge spits en uurwerken op alle zijden, plus luidklok voor ieder half uur, 24 uur per dag, en vóór aanvang van de diensten.

 

De rijzige, hoge indruk van het gebouw is door optische middelen verkregen. Bijvoorbeeld de toren wordt in een aantal trappen naar boven toe smaller, zodat hij hoger lijkt dan een rechte toren van deze lengte. Ook de reeksen smalle ramen doen hoger aan dan een kleiner aantal bredere ramen. Binnen is het licht en hoog, een indruk die nog werd versterkt door de hoge preekstoel die half in de centrale nis in het voorfront was geplaatst en die de blik van de bezoeker omhoog dwong.

 

De architectuur van het interieur was typisch protestants en eenduidig liturgisch. Zij richtte alle aandacht op de Schrift en de verkondiging van Gods Woord. De banken waren in een halve kring rond de preekstoel opgesteld.

 

In de loop van de tijd heeft het interieur een aantal wijzigingen ondergaan. Deze waren niet van wezenlijke invloed op het liturgische grondplan, maar eerder praktisch en esthetisch van aard.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1919: Plaatsing van luifels boven de ‘boerenbanken’ en in 1921 boven de kerkenraadsbanken, tegen kouval.

1938: Restauratie van het pleisterwerk dat door vocht was aangetast wegens het ontbreken van spouwmuren; betimmering van houtwerk (deuren, doophek, preekstoel, beschot van de kerkenraadsbanken) met triplex; schilderen van al het houtwerk, inclusief dakbeschot en spanten: dakbeschot in crème (zoals de muren) en spanten in bronsgroen, overig houtwerk in mahonie.

1958: Verwijdering van het triplexbeschot dat, met uitzondering van de preekstoel, vervangen werd door hardboard en (in 1960) betimmering van de preekstoel met sierpanelen.

1964: Vernieuwing van het pleisterwerk (witte deklaag), verwijdering van het doophek en plaatsing van een houten wand tegen het voorfront van de kerk, waardoor de galmgaten achter en aan weerszijden van het orgel aan het zicht zijn onttrokken; schilderen van de spanten in crème, het plafond in hemelsblauw en de banken in zachtgroen; vervanging van de kronen door pendellampen die later weer vervangen zijn door de lampen die er nu nog hangen; vervanging van houten tochtdeuren door glazen deuren, tochtschot voorzien van glas.

1994: Verruiming van de entree door verwijdering van tochtschot en achterste rijen banken; plaatsing van een open hekwerk als afscheiding tussen de entree of vestibule en de liturgische ruimte.

2010: De recente verbouwing tot multifunctioneel centrum wordt gestart.

2011: 11 juni 2011: officiële opening van De Spreng.

Aansluitend werd tot 17 juni het Pinksterfestival gehouden. Het programma van het festival was een goede weergave van de mogelijkheden, die multifunctioneel centrum De Spreng het publiek kan bieden in de toekomst.