Historie

De afgebroken houten noodkerk had aanvankelijk geen orgel. De zang werd begeleid door de voorzanger Karis, maar al spoedig kon een pijporgel uit 1888 uit een R.K. kerk in Bodegraven worden overgenomen ‘voor een gunstigen prijs’.

Dit orgel had een front met drie torens, waarvan de middelste werd bekroond door een beeltenis van David, spelend op een harp. De kosten van aanschaf, vervoer en plaatsing bedroegen 400 gulden.

 

Het orgel kreeg een derde leven in de nieuw gebouwde kerk, maar niet lang, want de organist moest tijdens de eredienst vaak kunstgrepen uitvoeren om het instrument bespeelbaar te houden en dat kon zo niet blijven.

Het huidige orgel is gefabriceerd door Standaart te Schiedam en werd op 22 oktober 1925 voor het eerst bespeeld. Het was indertijd met zijn elektrische windinstallatie een zeer modern instrument; het telde twaalf sprekende registers.

 

In 1957 was het aan een grondige herziening toe. Deze werd eveneens door Standaart uitgevoerd. Daarbij kreeg het een geheel elektrische overbrenging, werd de speeltafel vervangen en verhuisde deze van de gaanderij naar de begane grond. In 1960 kreeg het een nieuwe sub-bas. In 1977 werd het hele orgel opnieuw gerenoveerd, nu door Fonteijn uit Kampen. Daarbij werd het mixtuur vervangen en won het een Quint 2 2/3.

In 2000 heeft firma De Wit uit Nieuw Vennep, die het orgel in onderhoud heeft, een restauratie uitgevoerd waarbij weer een betere mixtuur werd geplaatst.

 

In de zomer van 2010 is het orgel tijdelijk in verband met de verbouwing buiten gebruik gesteld. Het pijpwerk en de pijkenstokken zijn uit voorzorg van de windlade gehaald en een werkvloer is op de windlade geïnstalleerd om werkzaamheden in en aan de orgelkas mogelijk te maken met zo min mogelijke belasting voor het instrument.

Het trompetregister van het orgel is in deze periode volledig nagezien en hersteld. De open verbinding tussen orgelkas en spouw in de kerkmuur is dichtgemaakt om te voorkomen dat stof, vuil en vocht in het orgel valt. Het orgel is na de verbouwing schoongemaakt, enige schade die tijdens de verbouwing toch is opgelopen aan diverse loden luchtleidingen is hersteld, het pijpwerk is teruggeplaatst en het instrument is weer in gebruik genomen. Het orgel klinkt als herboren, luider en galmender, nu de kerkzaal een langere nagalmtijd laat horen en alle pijpen en de windladen weer stofvrij zijn.

 

Mogelijkheden van het orgel

Tijdens en na de openingsweek is het orgel ten behoeve van diverse doeleinden gebruikt en het is goed te constateren dat via al deze kanalen, organisten, koren, enz. erg enthousiaste geluiden te horen zijn over de mogelijkheden en de effecten van het orgel in de nieuwe situatie.

 

Voor nadere informatie over de mogelijkheden en gebruik kan de beheersgroep van De Spreng het deskundig advies van de bestaande orgelcommissie inschakelen. Zij zijn graag bereid om informatie te verstrekken en advies te geven over de gebruiksmogelijkheden.